Wayfox - hållbarare och effektivare logistiksystem

Wayfox är en nylanserad digital optimeringstjänst för smartare planering och ruttoptimering av varutransporter. Transportutförare kan med Wayfox enkelt och visuellt matcha och samordna transportuppdrag från olika uppdragsgivare.

Tjänsten vänder sig till åkerier/budbolag och större organisationer som utför interna transporter.

Tjänsten har utvecklats i nära samarbete med åkerier för att skräddarsys för den faktiska verkligheten som transportplanerare och logistikföretag möter i sin vardag.

Varför Wayfox?

  • ökad fyllnadsgrad i fordonen när leveransuppdrag från olika uppdragsgivare enkelt och överskådligt kan planeras och kombineras i samma fordon.

Effekter: bättre ekonomiska marginaler och samtidigt minskade klimatutsläpp.

Intresserad av Wayfox? Kontakta oss!

Matchning och ruttoptimering

Matchning och ruttoptimering

Med Wayfox kan du enkelt samordna transportuppdrag från olika beställare i samma fordon. Återkommande "bulkuppdrag" kan med fördel automatiskt flödas in i tjänsten genom ett api. Det är även möjligt att manuellt importera uppdragen via filer (csv, excel).

Enstaka transportuppdrag kan läggas till manuellt eller automatiskt från externa formulär.

Leveranserna matchas med hjälp av visuella kartverktyg till rätt fordon varefter optimering av rutten sker och kan göras tillgänglig till föraren.

Visuell matchning av leveransuppdrag med kartvyer
De samlade leveransuppdragen visualiseras på en kartvy och en listvy. Som transportledare kan man enkelt välja de adresser (paket) inom ett geografiskt område som ska transporteras i respektive fordon.

Wayfox - ett joint venture

Wayfox är ett joint venture mellan företagen Adaptive Media och Freelway.

Merparten av varuleveranserna som utförs genomförs av underleverantörer med varierande tillgång till effektiva och smarta digitala system. I vissa fall får underleverantörerna tillgång till digitala verktyg från sina större uppdragsgivare men med begränsningen att de endast kan användas för uppdrag de genomför åt just den uppdragsgivaren (stuprör). Detta begränsar underleverantörernas möjlighet till samordnade transporter i de fall de har flera uppdragsgivare och med leveranser inom samma geografi.

Vi har i nära samarbete med budbolag och åkerier utvecklat tjänsten Wayfox för att underleverantörer nu ska kunna dra nytta av den nya digitala tekniken och kunna öka samordningen av leveranser från flera olika uppdragsgivare och på så vis öka sina ekonomiska marginaler och samtidigt minska de klimatbelastande effekter som transportindustrin ger upphov till.