Om oss

Freelway började utveckla en konceptuell delningstjänst för transport av varor under 2014. Tjänsten fokuserade initialt på en delningstjänst där privatpersoner hjälper varandra. Under 2015 och 2016 utvecklades tjänsten med input från Vingåker och Uppsalas kommuner som också upplät sina testbäddar för utvärdering av tjänsten, vilken ändrade målgrupp från privatpersoner till samordning av varor inom och mellan organisationer/företag.

Under 2018 och 2019 breddades målgruppen och användningsområdet att även innefatta samordning av persontransporter med en samåkningstjänst. Persontransporttjänsten breddades under 2019 med att även integreras mot kollektivtrafiken och en kan kompletteras med digitala bokningar av beställningtransporter (anropsstyrt).