Wayfox och Freelway

Utökad funktionalitet kan erbjudas genom en integrering mellan Wayfox och Freelways digitala tjänster.

Körhänvisning för förare via app (optimerade rutter)
Optimerade rutter kan enkelt exporteras från Wayfox till tjänsten Freelway. Föraren får i en app tillgång till körhänvisningar mellan leveransadresserna, inklusive beräknad tid.

Dashboard med leveransstatus och fordonspositioner
Förare som använder appen Freelway kan markera status med automatiska tidsstämplar på respektive leverans. Detta kan sedan följas i Freelway dashboard. Fordonents (appens) position är även möjlig att följa i dashboard.

Utökad leveransinfo till kund
Så snart föraren påbörjar leveransrutten kan kunden få en ungefärlig kartbild av vart fordonet befinner sig och den beräknade tiden som återstår tills leverans sker.

Kunden får statusuppdateringar via notiser och e-post vid påbörjad rutt och när varan levererats.

Erbjuda kunderna beställning av transportuppdrag direkt genom appen
Med appen Freelway kan du erbjuda publika kunder möjligheten att skapa transportbeställningar. Det är även möjligt att addera geofence så att beställningar endast kan genomföras inom vissa geografiska områden.Utvalda kunder kan erbjudas utökad service.

Supportchatt
Så snart din kund skapat en transportbeställning öppnas möjligheten för dig och din kund att använda en chatt som är specifikt knuten till transportbeställningen.