Varför delad arbetspendling?

Samåk till jobbet för att ...

  • Dela på drivmedelskostnader
  • Ta dig till jobbet när bussen inte går
  • Lära känna en kollega
  • Gör en insats för miljön
  • Hjälp en kollega att ta sig till jobbet
Varför delad arbetspendling?
Övergripande mål

Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd” heter projektet som leds av Borlänge Kommun

Projektets övergripande mål är att behovet av biltrafik ska minska med en femtedel för Borlänge kommun till 2030 genom effektivare arbetspendling hos medverkande arbetsgivare.

Delad arbetspendlig ska testas i verkligheten med hjälp av en ny samåkningstjänst. Anställda hos Borlänge kommun, SSAB, IKEA och Borlänge Energi utgör en pilot som lanseras i september.

Projektet har stöd av Vinnova genom Viable Cities och genomförs med Borlänge Kommun, IKEA, Borlänge Energi, SSAB, Freelway, Klimatpsykologerna och Sustainable Innovation.