Plustrafik, en smartare mobiltetstjänst för landsbygder

Plustrafik - fler resemöjligheter för landsbygder

Med tjänsten Plustrafik erbjuds fler resemöjligheter för invånare på landsbygden i norra delen av Östersunds kommun.

Taxi, skolskjuts och färdtjänst: Genom att "återanvända" lediga säten på resor som redan är beställda och kommer att köras och synliggöra dem som publikt bokningsbara ökar man antalet resemöjligheter i området. Mer info om resorna hittar du här https://www.ostersund.se/fristaende-sidor/plustraf...

Närtrafik, anropstyrda resor: Dessa resor har tidigare inte varit digitalt sökbara i Länstrafikens ordinarie app och webb. I tjänsten Plustrafik synliggörs dessa resor och blir enkelt sökbara.

Kollektivtrafik: Förutom de nya resemöjligheterna synliggörs även kollektivtrafikens vanliga utbud.

De nya resorna kan endast sökas och köpas i appen Freelway inom det området som omfattas av Plustrafik. Kostnaden för att köpa biljett följer nuvarande kollektivtrafikpris.