Nossebro - bussen

När är bussarna tillgängliga för bokning?

Bussen är tillgänglig både vardag och helg då den inte är bokad av kommunen.

Bokning av bussen

Skicka ett mail till kommun@essunga.se innehållandes förnamn, efternamn, telefonnummer, datum och mellan vilka tider bussen önskas användas. Du får via mail om bussen är ledig.

I svarsmailet får du även pinkod till nyckelskåpet där du hämtar bilnyckeln och pinkod till tankkort som sitter ihop med nyckeln.

Uthämtning och återlämning av fordon.

  • Nycklar till fordonen finns på avsedd plats för uthämtning och nycklar ska finnas tillbaka på samma plats vid utsatt tid.
  • Förare inspekterar fordonet och fotar eventuella synliga skador innan det börjar användas.
  • Förare noterar mätarställning före och efter användandet av fordonet.
  • Förare ansvarar för att se till att tanken är minst halvfull vid återlämnande av fordon.
  • Nycklar och tankort återlämnas på avsedd plats.
  • Eventuella skador som uppkommit på fordonet fotograferas och skickas till kommun@essunga.se
  • Fordonet ska vara tillbaka senast 15 min efter bokat tidsintervall.

Regler för användande av bussarna.

  • Förare innehar giltigt körkort för manuella fordon och ansvarar för fordonet som hämtats ut.
  • Förare som använder fordonen måste erbjuda andra medlemmar i tjänsten/appen Freelway (Nossebro) möjligheter att samåka. Föraren får 12.50 kr/mil för en passagerare och sedan max 25 kr/mil med flera passagerare.