Så fungerar appen

 • I appen Freelway kan du nu lägga upp förfrågningar om åktur, boka in dig på en
  åktur och skapa åkturer där du erbjuder skjuts.
 • Du söker lätt upp adressen du vill åka från och till i appen. Du anger själv hur
  lång tid din resa beräknas ta genom att skriva in start- och sluttid. Appen söker
  även av närområdet för de adresser du lägger till.
 • Via appen kan du chatta med eller ringa till kollegan du vill samåka med.
  Telefonnumret ska gå till en telefon du har tillgänglig när du åker till och från
  ditt arbete. Telefonnummer kan du lägga till via kontaktformulär i appen.
 •  Genom att ladda upp en reskassa i appen betalar du automatiskt för din del av
  resan. Är ni flera som samåker fördelas kostnaden mellan er. Du betalar alltid
  max 12,50 kr per mil. Ju fler ni är som samåker – desto billigare blir de.
 •  Genom att ansluta dig som chaufför kan du skapa åkturer där du erbjuder skjuts
  och ta emot ersättning från dina passagerare.
 • Appen visar också hur du kan resa från punkt A till punkt B med
  kollektivtrafiken.

Riktlinjer vid arbetspendling

 • Om du samåker med någon - stäm av om hen vill prata eller inte.
 • Vi rekommenderar att man inte äter eller dricker i bilen.
 • Din arbetsplatsförsäkring gäller din resa till och från arbetet även om du tar en
  omväg för att plocka upp någon på vägen till arbetet.
 • Är du allergisk (tex luftburen nötallergi, pälsdjur eller parfym) skriv det i
  fritextfältet.
 • Skulle det vara så att den delade arbetspendlingen gör dig försenad till arbetet
  så är det på samma sätt som att en buss eller annat morgonstrul gör dig
  försenad.
 • Har du utlovat en skjuts efter arbetet men måste åka tidigare avbokar du
  erbjudandet i appen och försäkrar dig om att de som du erbjudit skjuts blivit underrättade i så god tid som möjligt så att de kan välja alternativa sätt att ta sig hem.
 • Den som äger bilen är ansvarig för att bilförsäkringen gäller. Om något händer
  din bil under samåkningen gäller villkoren i din bilförsäkring som vanligt

Frågor och svar

Hur gör jag om jag har glömt mitt lösenord?
I appen vid Logga in hittar du länken Glömt lösenord?

Ska jag använda min privata mobil eller min jobbtelefon?

Du ska använda den mobiltelefonen som du har tillgänglig utanför arbetstid eftersom
det är då du planerar dina resor och det ska gå att nå dig inför resan.

Hur gör jag för att lägga till mitt telefonnummer, eller ändra mitt telefonnummer
som redan är registrerat, i appen?

Det gör du här. https://t.ly/eOHdM

Hur fördelas resekostnaden?

Milersättningen är 25 kronor per mil, enligt Skatteverkets riktlinjer. När Skatteverket
aviserat förändring av milersättningen kommer samåkningstjänsten att följa den
förändringen.
Kostnaden för milersättningen fördelas på samtliga passagerare, inklusive chauffören.
Appen sköter automatiskt betalningen. Chaufförer får utbetalningar för sina åkturer till
sitt anmälda bankkonto.

Varför behöver jag registrera mitt IBAN-nummer och inte kontokort-nummer?
För att tjänsten Freelway automatiskt ska kunna överföra de pengar du fått in som
förare behöver betalningsföretaget Stripe veta till vilket av dina bankkonton pengarna
ska föras över till. IBAN-numret talar om för Stripe till vilken bank och konto pengarna
ska föras till. Reskassan som du fyller på med pengar för att kunna boka in dig i andras
bilar använder kontokortnummer för att hämta pengar från ditt kort.

Vilka är betalningsföretaget Stripe?
Stripe är ett stort betalföretag liknande Klarna som erbjuder betalfunktioner som är
anpassade för bland annat mobilitetstjänster som Freelway. Andra företag som
använder Stripe är H&M, Volvo, VOI, KRY, Amazon, BMW med fler.

Kostar det någonting att använda tjänsten?
Det kostar ingenting att använda själva tjänsten. Men om du är passagerare så är du
med och delar på milersättningen för resan. Du laddar din reskassa med ditt betalkort, summan väljer du själv. En mindre administrativ avgift tas ut när du laddar din reskassa, mer information finns i appen när du laddar din reskassa.

I samband med utbetalning till dig som är chaufför tas en engångskostnad på 20
kronor av det system som sköter betalningsfunktionen. För att minska antalet gånger
med denna kostnad så sker utbetalningen en gång per månad. Mer
information finns i appen när du registrerar dig som chaufför.

Hur tar jag bort en förfrågan eller åktur som blivit felaktig?

Längst ner i din Åktur eller Förfrågan väljer du "Radera Åktur/Förfrågan".

Ibland upplever jag att listan över "Förfrågningar och Åkturer" inte håller sig
uppdaterad, vad är fel?

På vissa telefoner kan du behöva uppdatera listan manuellt. Dra uppifrån och ner på
skärmen med tummen så uppdaterar sig listan.

Är det skattepliktigt att samåka?

Skatteverket skriver: "Om du samåker med exempelvis en kollega eller granne och ni
enbart delar på bensinkostnad och liknande, ska du inte ta upp sådan ersättning i
deklarationen.
Motsvarande gäller även om du får kontakt med den du ska samåka med via till
exempel en mobilapplikation eller ett nätverk som vänder sig till allmänheten. Det här
betyder att när du får ersättning med högst 25 kronor per mil av den du samåker med,
så behöver du inte redovisa ersättningen i din deklaration. Tänk på att om du har rätt till avdrag för resor till och från arbetet ska du minskaavdraget med det belopp som du har fått i ersättning.

Fördjupning av appens funktioner

Det finns tre huvudmenyer:

Förfrågningar

 • Här kan du skapa en förfrågan om skjuts mellan en viss sträcka.
 •  Du kan också se andras förfrågningar och erbjuda dem skjut
Åkturer
 • Här kan du lägga upp sträckor som du ska åka och erbjuda andra att åka med
 • Genom att ange en starttid och en sluttid syns det hur lång tid resan kommer ta. S
 • Se andras planerade åkturer och boka plats för att åka med.


  Profil
 • Information om ditt användarkonto
 • Dina aktuella förfrågningar och åkturer
 • Betalfunktioner
 • Reskassa
 • Välja språk
 • Logga ut