Manual för Samåkning i Hyrbil: Europcar

1. Introduktion till Tjänsten

- Syfte:
Boka och dela platser i Europcars hyrbilar med kollegor.
- Fördelar:
Sparar pengar, fler resmöjligheter och minskar miljöutsläpp.
- Kostnadsdelning:
Automatisk delning av hyrkostnader mellan avdelningar vid samåkning.

2. Komma Igång (Onboarding)

- Mottag Inbjudan:
Mottag ett inbjudningsmail från arbetsgivaren med rubriken “Välkommen till [Företagsnamn], Europcar.


- Aktivera Konto:
Klicka på “Skapa lösenord” i mailet. Ange ett lösenord för att aktivera kontot.
- Installera App:
Ladda ner och installera appen Freelway. Logga in med dina nya användaruppgifter.

3. Boka Resa och Hyrbil

Öppna Freelway Appen:
Ange Resplan: Startplats, datum, tid.
- Ange Återresa:
Om tillämpligt, ange detaljer för återresan.


- Sök Matchande Åkturer:
Appen söker automatiskt efter matchande åkturer bland kollegor. Vid matchning, granska och boka lediga platser. Alternativt, kontakta erbjudaren för att diskutera upphämtningsplats.


- Boka Egen Hyrbil:
Vid inga matchningar, klicka på “Boka hyrbil.” Ange upphämtnings- och återlämningsplats. Välj fordon från tillgängliga alternativ.

- Välj om du vill dela lediga platser i ditt fordon och bekräfta bokning.

4. Erbjuda Plats i Bilen

Under fliken “Åkturer” i appen:
Lägg till erbjudanden om delade resor under din hyrtid.
Dessa är tillgängliga för kollegor utan automatisk kostnadsdelning.

5. Information om bokningar

- Pushnotiser och e-post: Du får pushnotiser och e-post när en kollega bokar in sig på din resa. Du får då även tillgång till kollegans telefonnummer för vidare kontakt.
- Profil: Under fliken profil hittar du alla dina erbjudanden om resor och bokningar på andras erbjudanden.