Ett ecosystem av hållbarare mobilitetstjänster

Ett ecosystem av hållbarare mobilitetstjänster

Freelways mobiltetstjänst synliggör, matchar och samordnar lediga platser och utrymmen med behov av transport av människor och varor.

Tjänsten används av företag och organisationer för delning av lediga säten i taxi, hyrbilar, bilpoolsbilar och anställdas privata bilar (samåkning).

Vi erbjuder och driftar också specialanpassade system för hållbara transportlösningar inom kollektivtrafiken (Dalway) och taxinäringen med stöd för samordnade digitala beställningstransporter (anropsstyrd).

Freelways "first and last mile - lösning" består av samordning av varu- och godstransporter med stöd av manuellt bemannade Serviceställen och digitalt uppkopplade paketskåp.