Last mile, first mile, paketskåp och varuleveranser

last_mile,_paketskap,_varuleveranser.jpg

Freelways samordningstjänst för varor och gods används av företag och organisationer för effektivare hantering av de interna varuflödena. Tjänsten används även inom företagskluster för samordning av de gemensamma transportresurserna och behoven.

landsbygden används tjänsten för bättre leveransservice av postpaket i områden där det saknas postombud från de större aktörerna. Ett Servicetälle med Freelways tjänst kan öppnas vid t ex en lanthandel eller genom att placera ut ett paketskåp.

Under coronaepidemin har Freelway utvecklat tjänsten för att förenkla för organisationer som jobbar med hemleveranser av matkassar, postpaket och apoteksvaror.

Bättre paketservice på landsbygden med Serviceställen

Många boende i glesbygd och landsbygd har långa avstånd till närmsta ombud för att hämta beställda paket. Freelways tjänst Serviceställen fungerar som ett in och utlämningsställe för paket och kan aktiveras till en lanthandel, pizzeria eller annan aktör som önskar hantera områdets paket. Finns ingen bemannad aktör tillgänglig för att ansluta Servciestället till kan istället ett paketskåp placeras på lämplig plats.

Med hjälp av Freelways app kan boende och företag i området enkelt beställa transport från det ordinarie ombudet till områdets egna Serviceställe/paketskåp.

freelways_servicestallen_och_forbattrad_paketservice_pa_landsbygden.jpg

Paketskåp för bättre service

paketskap_for_battre_service.jpg

I byar eller bostadsområden som saknar möjlighet att ansluta Freelways Serviceställen för manuell hantering av paket t ex lanthandlar och pizzerior kan istället ett paketskåp placeras på lämplig plats. Paketskåpet är integrerat med Freelwaytjänsten och beställning av leverans från ordinarie paketombud till paketskåpet kan enkelt göras via Freelwayappen.

Transporten från ordinarie paketombud till paketskåpet organiseras av mottagaren av tjänsten t ex byalag, fastighetsägaren, kommunen eller ett företag. Vanliga utförare av transporterna är kontrakterade lokala åkerier (taxi, budbolag), byalaget i egen regi eller kommunens tjänstemän som tar med paketen i ledigt utrymme vid ordinarie transporter som genomförs.