KLOT och Freelways erbjudande

Vår unika process för beteendeförändring börjar med en föreläsning om vad som leder till beteendeförändring, följt av ett kartläggningsarbete av målbeteenden och målgrupper bland användarna. Vi designar sedan en plan för att maximera användning och implementering av tjänsterna med koppling till din organisations huvudsyfte, resultatmål och arbetsgivarmärke.

Vi involverar också användarna så mycket som möjligt genom digital kommunikation, fysiska möten med referensgrupper och storgruppsfacilitering som skapar en grund att stå på för spridningen och kommunikationen.

Tillsammans med dig som kund skapar vi en kommunikationsplan och implementeringsplan som leder till positiva effekter inom hela organisationen.

Vi är glada och entusiastiska över detta samarbete. Vi vet att det finns utmaningar för individer att ändra sina beteenden, särskilt att lämna sina bilar hemma och istället resa kollektivt eller med privat samåkning. Men vi ser fantastisk potential i att skapa samhälleliga förändringar och vi är redo att hjälpa dig att uppnå detta!

För mer info och intresse av tjänsterna kontaktar du oss på Freelway