KLOT Collective + Freelway = verklig beteendeförändring för ökad mobilitet

KLOT Collective + Freelway = verklig beteendeförändring för ökad mobilitet

Delad mobilitet är en nyckelfaktor för att skapa bättre tillgänglighet och för att uppnå samhällets klimatmål. Freelway utvecklar och driftar digitala tjänster för delade tjänsteresor, hyrbilar, taxibilar, bilpooler och privat samåkning samt nya lösningar för en mer hållbar kollektivtrafik. För att förändringen ska bli storskalig och hållfast samarbetar Freelway med KLOT Collective, experter inom psykologi och kommunikation för att skapa storskalig beteendeförändring.


Genom att kombinera våra digitala mobilitetstjänster och KLOTs erfarenhet av beteendeförändring, har vi skapat ett unikt erbjudande för våra kunder och projekt med inriktning mot hållbar mobilitet.

Tillsammans med KLOT, erbjuder vi ett gemensamt upplägg för projekt med inriktning mot hållbar mobilitet. Läs mer

Genom att kombinera KLOT’s kompetens inom beteendeförändringar med Freelways digitala tjänster ökar vi möjligheterna till lyckade implementationer och hög användargrad säger Kata Nylén från KLOT.