Delta - "On demand" urban kollektivtrafik

DELTA är en pilot för digitalt anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon

PARTNERS: Urban ICT Arena, Keolis, Ericsson, Intel, Telia

Freelway levererar det digitala systemet för kundbeställningar, automatisk tilldelning av fordon, chaufförers ruttval, geofencing och digitalt beteendedata.

Tjänsten driftas i Kistas affärsområde och boendekvarter under oktober-december 2020.

On demand urban kollektivtrafik

Automatisk tilldelning av fordon

Automatisk tilldelning av fordon

Freelways system håller reda på inkommande beställningar från kunder och genomför sedan automatisk tilldelning av vilket fordon som väljs för transporten.

Det är alltså inte chauffören som själv väljer bland uppdragen som inkommer utan Freelway beräknar vilket fordon som ska få uppdraget utifrån om det är ledigt och befinner sig närmast kund.

Geofencing

Tjänsten är tillgänglig inom ett specifik valt område i Kista som täcker både affärsområden och boendeområden. De mindre elektriska fordonen som används har begränsad räckvidd samtidigt som projektet fokuserar på "last mile" - kollektivtrafik.

Freelway leverar geofence-teknik till projektet för att begränsa inom vilket område kunderna kan beställa resor. Försöker kunden beställa resa utanför det definerade området nekas beställning och info synliggörs i appen. Området som är tillgängligt för beställningar är samtidigt visuellt synligt i appen.

Geofencing

Beteendeforskning i projektet

Beteendeforskning i projektet

Projektet hanterar utmaningar kring samhället och resenärer, hållbart resande för miljövänliga städer och utökad kollektivtrafiktjänst utan förorening och ingen trängsel. Detta görs genom två utvalda fokus: användarupplevelse och integration till kollektivtrafik.

Freelway samlar och mäter anonymiserad data om beteenden av tjänsten som tillgängligörs för forskning.