Freelway DalMaas, hållbar kollektivtrafik

  • DalMaas, en koncepttjänst framtagen av Freelway för att förbättra servicegraden av transporter på landsbygden med befintliga kollektivtrafikresurser.
Pris offereras Lägg till i offertförfrågan

Tillsammans med kollektivtrafiken i Dalarna har vi utvecklat en helt ny form av kollektivtrafik, "DalMaas", som skapar fler transportmöjligheter för människor boendes på landsbygd och i glesbygd samtidigt som redan pågående transporter kan nyttjas effektivare. Kollektivtrafiken ökar samtidigt intäkterna då biljetter kan säljas till lediga platser som tidigare inte varit tillgängliga för bokning.

Lediga platser på kollektivtrafikens erviceresor blir synliga och bokningsbara för ortsbefolkningen genom Freelways tjänst och app. Serviceresor kan vara färdtjänst, sjukresor, beställningstrafik (anropsstyrd), skolskjutsar och även tomma fram och hemkörningsresor mm. Det är resor och fordonsrörelser som vanligtvis har lediga säten men som tidigare inte varit tillgängliga.

Tjänsten kan även kombineras med Freelways samåkningstjänst som komplement till kollektivtrafikens erbjudanden om resor.

Modell
DalMaas, hållbar kollektivtrafik
Varumärke
Jämför produkt